Τοποθετήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Ιλίου στο δημοτικό συμβούλιο για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του 2022

2021-11-29