Κεντρική Συγκέντρωση Δήμου Ιλίου

2019-05-12

Την Τετάρτη 15 ΜΑΗ θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία δημαρχείου η κεντρική Συγκέντρωση των κ.ο Ιλίου του ΚΚΕ