Γραπτή ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Ιλίου για τους επαγγελματίες του δήμου

2021-11-19

Προς: Δήμαρχο Ιλίου, κ. Ζενέτο Νικόλαο

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη

Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κα. Αλεβίζου Ανδριάνα

Ερώτηση

Στις 28 Ιανουαρίου 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου αποφάσισε ομόφωνα (Αρ.

Απόφασης 004/2021) την απαλλαγή καταβολής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σε επιχειρήσεις που διακόπτουν την λειτουργία

τους, λόγω των μέτρων αποτροπής του κορωνοϊού COVID-19. Σύμφωνα με την

απόφαση η απαλλαγή αφορούσε το χρονικό διάστημα από τις 13.03.2020 και για όσο

ίσχυαν οι περιορισμοί, ενώ ποσά που είχαν ήδη καταβληθεί σε αυτό το διάστημα,

μπορούσαν να συμψηφιστούν με μελλοντικές απαιτήσεις. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα

που δημιουργήθηκε να για υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι λειτούργησε έως

και τις 31.05.2021.

Ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

➢ Πόσοι επαγγελματίες της πόλης μας εγγράφηκαν στη συγκεκριμένοι πλατφόρμα;

➢ Σε πόσους από τους εγγεγραμμένους έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η εν λόγω

απόφαση;

Δεδομένου ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων της πόλης μας δεν κατάφερε να

εγγραφεί στη συγκεκριμένη πλατφόρμα προτείνουμε την επαναλειτουργία της

συγκεκριμένης πλατφόρμας έως το τέλος του χρόνου.

Ίλιον 19/11/2021

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ιλίου

Νίκος Σταματόπουλος

Χρήστος Κούκος

Πετρούλα Κυριακοπούλου

Παναγιώτης Ρήγας