Ερώτηση της "Λαϊκής Συσπείρωσης" Ιλίου στη δημοτική αρχή για το 9ο Δημοτικό Σχολείο

2021-04-16

Προς: Δήμαρχο Ιλίου, κ. Ζενέτο Νικόλαο

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Φερεντίνο Γεώργιο

Ερώτηση

Στις 7/4/2021, λάβαμε επιστολή από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου, με την οποία ενημερώνει αφενός για τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να πραγματοποιηθεί προσεισμικός έλεγχος από την ΚΤΥΠ στα κτίρια της σχολικής μονάδας και αφετέρου για τα αποτελέσματα του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου και της μετασεισμικής αυτοψίας που πραγματοποιήθηκαν.

Στην επιστολή αναφέρονται ορισμένα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Ενδεικτικά, ανάμεσα σε άλλα, η επιστολή αναφέρει:

«Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά την αυτοψία προσεισμικού ελέγχου διαπιστώθηκαν, σύμφωνα και με το συνημμένο έγγραφο, εκτεταμένες υγρασίες που οφείλονται σε εισροή υδάτων και αστοχία μόνωσης του ενός κτηρίου, όπως και στον υπόγειο χώρο και συσσώρευση όγκου γαρμπιλιού σε μεγάλη ποσότητα σε τμήμα της πλάκας που την επιβαρύνει και απαιτείται άμεση απομάκρυνση . Στον επανέλεγχο (17/09/19) διαπιστώνεται η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, η οποία υπήρξε προσωρινή, καθώς τα προβλήματα υγρασίας είναι ξανά ορατά, λόγω αναποτελεσματικότητας των όποιων παρεμβάσεων. Σημαντικότερα όμως κρίνονται τα προβλήματα που αφορούν το στέγαστρο αιθρίου μεταξύ των κτηρίων ΙΙ και ΙΙΙ, η κατασκευή του οποίου χαρακτηρίζεται «αμφιβόλου στηρίξεως και επίφοβη κατάρρευσης», ενώ στον επανέλεγχο τονίζεται ότι «θα πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί ή να απομακρυνθεί», λόγω οξείδωσης, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.

Επιπλέον, διαπιστώθηκαν οξειδώσεις στον φέροντα οργανισμό, οι οποίες είχαν καλυφθεί επιφανειακά, χωρίς να αντιμετωπισθούν ουσιαστικά, κατά τον επανέλεγχο, καθώς δεν υπάρχουν ακριβή δομικά σχέδια των κτηρίων της σχολικής μονάδας. Κατά τον επανέλεγχο επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη αντικατάστασης των ελάχιστων φωτιστικών σωμάτων, τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν με επικινδυνότητα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, όπως και μεγάλου μέρους από τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό εγκαταστάσεων του σχολείου. Το πιο τραγικό όμως από όλα είναι ότι στον αρχικό έλεγχο (25/7/19) διατυπώνεται εμφατικά με την ένδειξη «Προσοχή!» η εκτίμηση ότι στην πίσω όψη του κτηρίου ΙV «ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ»!!! Στον επίλογο του εγγράφου, ο συντάκτης μηχανικός επισημαίνει την ανεπαρκή συντήρηση των υποδομών του σχολείου, με έμφαση στο εξαιρετικά κακό επίπεδο καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων, και την υποχρέωση των υπηρεσιών του δήμου για τη συντήρηση και τις επισκευές, ανεξάρτητα από τις αιτίες που τις προκαλούν.»

Με βάση τις παραπάνω πολύ σοβαρές καταγγελίες ρωτάμε:

  • Από τη στιγμή που είχαν κοινοποιηθεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου οι εκθέσεις του Προσεισμικού Ελέγχου της ΚΤΥΠ (ο οποίος μάλιστα κάνει κάποιες πολύ σοβαρές επισημάνσεις), γιατί δεν ενημερώσατε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου Δ.Σ. επίσημα γι' αυτές; Ιδιαίτερα τη στιγμή που ο Σύλλογος Γονέων ήταν αυτός που είχε κάνει το αίτημα ελέγχου στην ΚΤΥΠ. Έπρεπε να αναγκαστούν οι γονείς να απευθυνθούν στο Συνήγορο του Πολίτη για να λάβουν γνώση;
  • Όταν η δημοτική σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Κυριακοπούλου έκανε μέσα στο 2020 ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εμφάνιση υγρασιών στο εν λόγω σχολείο, γιατί στην απάντηση της δημοτικής αρχής δεν αναφέρθηκε το πόρισμα του ελέγχου ενώ το είχε στα χέρια της;
  • Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης των όσων πολύ επικίνδυνων προβλημάτων επισημαίνονται και πότε προγραμματίζονται να γίνουν;Περιμένετε για παράδειγμα πρώτα να πέσει πάνω σε μικρά παιδιά το στέγαστρο αιθρίου μεταξύ των κτηρίων ΙΙ και ΙΙΙ, η κατασκευή του οποίου χαρακτηρίζεται «αμφιβόλου στηρίξεως και επίφοβη κατάρρευσης» και μετά να το απομακρύνετε;
  • Τί προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να γίνει δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος των κτιρίων της σχολικής μονάδας (μαζί με τα δομικά σχέδια των κτιρίων) ώστε να διαπιστωθεί εάν όντως υπάρχουν (και εάν υπάρχουν να αντιμετωπιστούν) τα πολύ επικίνδυνα προβλήματα στατικής επάρκειας που επισημαίνονται στην έκθεση;

Ίλιον 16/4/2021

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Ιλίου

Νίκος Σταματόπουλος

Χρήστος Κούκος

Πετρούλα Κυριακοπούλου

Παναγιώτης Ρήγας